Mobilen er blevet uundværlig for børnefamilien

En ny rapport fra Ericsson ConsumerLab viser, hvordan mobil og smartphone har påvirket familielivet. I dag er det muligt at have løbende kontakt med ægtefælle og børn dagen igennem, hvorimod det for ganske få år siden var helt naturligt, at børn og forældre ikke talte sammen en hel dag, mens forældrene var på arbejde og børnene i skole. Muligheden for et hurtigt opkald eller en SMS har ændret dette og giver i dag forældrene en følelse af nærhed og tryghed, viser resultaterne i ny undersøgelse.

Det kræver ofte megen logistik at få hverdagen til at hænge sammen i en moderne børnefamilie og en SMS eller et hurtigt opkald er blevet et vigtigt værktøj til at planlægge dagen eller foretage ændringer i sidste øjeblik. Brugen af SMS er stigende i familier og har overhalet opkald som den mest brugte kommunikationsform. Undersøgelsen viser, at 30% af de adspurgte mødre SMS’er mere end fem gange til ægtefællen i løbet af en hverdag, og 20% af mødrene ringer mere end fe m gange på en hverdag til ægtefællen. Blandt fædrene SMS’er 24% mere end fem gange til ægtefællen, og 22% af fædrene ringer mere end fem gange til ægtefællen på en hverdag.

Forældrenes daglige kommunikation med børnene tegner et lignende billede. Blandt mødrene er det 18% der SMS’er mere end fem gange til et barn på en hverdag, og 14% af mødrene ringer mere end fem gange til barnet på en hverdag. Blandt fædrene er det 11% som SMS’er mere end fem gange på en hverdag til barnet, imens 17% af fædrene ringer mere end fem gange til barnet på en hverdag.
Undersøgelsen viser desuden, at e-mail bruges til skole og arbejde, men sjældent imellem familiemedlemmer. Til gengæld peger undersøgelsen på, at de familier, som ikke blot bruger SMS og opkald, men også nye tjenester som WhatsApp og Snapchat, kommunikerer med hinanden markant hyppigere. Blandt familier, der bruger disse nye tjenester, kommunikerer ægtefællerne i gennemsnit 27 gange med hin anden dagligt og 25 gange med børnene. Blandt familier der ikke bruger de nye tjenester, er tallene for daglig kommunikation i gennemsnit hhv. 5 mellem ægtefæller og 3 med børnene.

Undersøgelsen viser, at det ikke er antallet af timer, som forældre og børn er væk fra hinanden, der påvirker antallet af tekstbeskeder og opkald mellem familiemedlemmer. Derimod er det omfanget af børnenes fritidsaktiviteter, der virkelig får mobilerne til at gløde i løbet af dagen. Mobil og smartphone hjælper med at løse det logistiske kaos, som mange familier står over for hver dag og kontakten dagen igennem får familierne til at føle sig mere tætte. Og med lavere priser på mobilabonnementer, er det ikke længere et spørgsmål om økonomi.

Hvis familien skal hygge og slappe af, udtrykker især børnene, at familietid helst skal foregå uden de små skærme oppe i ansigtet. Knap halvdelen af børnene i undersøgelsen siger, at de ville ønske, deres forældre havde endnu mere tid til at være sammen med dem i dagligdagen.

Jørgen Alsing, ad m. direktør hos Ericsson Danmark siger: “Denne undersøgelse er rigtig interessant fordi den viser, at moderne mobilteknologi spiller en afgørende rolle i hverdagen hos den travle børnefamilie. Når man læser hvor hyppigt de adspurgte forældre kommunikerer med hinanden og med børnene i løbet af en hverdag, kan tanken om en hverdag uden mobil eller smartphone forekomme fjern og aldeles umulig. Men undersøgelsen viser desværre også, at mobil og smartphone gør stort indhug i vores værdifulde tid med familien. Næsten halvdelen af de adspurgte børn efterlyser mere direkte kommunikation med deres forældre i løbet af ugen, og her kommer alverdens kommunikationsteknologier til kort”.

Selvom et flertal af de adspurgte forældre forholder sig positivt til, hvad teknologien har betydet for familielivet, udtrykker flere, at mobilen og smartphone også har medført en del bekymringer og indførsel af nye regler og restriktioner. Af de interviewede familier siger 72 %, at konfiskering af mobil eller smartphone bliver brugt som straf. 32% af de adspurgte forældre har en skriftlig kontrakt med børnene, som indeholder konkrete regler for brug af mobil og smartphone og endelig tillader 27% af forældrene ikke, at børnene bruger mobil eller smartphone når de er alene på værelset.

Om rapporten:
Data er indsamlet vha. fokusgrupper og interviews i San Francisco, USA, og 1005 online-undersøgelser blandt familier på tværs af USA.

About admin-kim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top